ხარისხი

ხარისხი

222

ჩვენ ვირჩევთ სენსორის მთავარ კომპონენტებს OE სტანდარტული მომწოდებლები  იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველა სენსორის ხარისხი მიაღწიოს OE სტანდარტს.

333

აირჩიეთ MEMS mircro-chip, კომპიუტერული ციფრული წრეებით, რომლებიც იყენებენ მიკროჩიპს ზუსტი სიგნალების გასაკონტროლებლად, ყველაზე ეფექტური გამოსავალია საწვავის თანაფარდობის საუკეთესო მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად.